Služby

Finance

Poskytujeme odborné a nezávislé poradenství při finančním řízení, plánování, strukturování společností, financování podnikatelských záměrů, využití externího financování, posuzování financování projektů/startups a restrukturalizaci podniku. 

Investice

Propojujeme investory a projekty, které mají ambice růst na domácím i zahraničním trhu. Do vybraných firem a projektů sami poskytneme manažerský tým a poskytneme know-how pro budoucí růst. Poskytujeme služby neveřejné nabídky prodeje společností a projektů našim privátním investorům.


Reality

Zprostředkování prodeje a pronájmu svěřeného majetku. Výkup výnosových nemovitostí. Restrukturalizace uspořádání majetku - rozdrobení, či rozprodání nabytého majetku ze strany právních nástupců. Zajištění zhodnocení svěřeného majetku, vlastní architektonické studio VSinženýring - projektová příprava, inženýring a realizace.  

Poradentství

Zajištění komplexního poradenství společnostem, majitelům nemovitostí, startups při nastavení struktury, finanční správě, zvyšování efektivnosti, nastavení majetkové struktury, pro další generace formou nadačních fondů a nadací. Poradentství v oblasti mezigeneračního předání.

Zastupování

Každý by měl svého práva ve vlastním zájmu využít v případech, kdy sám není v dané věci dostatečně odborně obeznámen. Jsme aktivní a snažíme se maximálně našim klientům pomoci ve využití možností k hájení jejich práv. Zastupujeme klienty při zřízení a vzniku entity.

Správa aktiv

Profesionální Správa nájemních a investičních nemovitostí – byty, činžovní domy a majetku. Vyhledání a prověření nájemníka, profesionální nájemní smlouvy, pravidelná kontrola nemovitosti. Zajištění plynulého přechodu majetku mezi generacemi.