Svěřenský fond a nejčastější způsoby jeho využití v České republice

01/09/2023

Svěřenský fond a nejčastější způsoby jeho využití v České republice

Svěřenský fond je novým institutem, který byl do českého právního řádu zaveden zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s účinností od 1. 1. 2014. V praxi se začaly svěřenské fondy ve větším rozsahu zakládat až v roce 2015. Tento pojem v posledních letech slýcháme například v médiích poměrně často. Ne vždy je však zcela správně chápán a používán. Proto je vhodné si představit základní charakteristiky svěřenského fondu a především způsoby jeho využití. 

Více: www.epravo.cz/top/clanky/sverensky-fond-a-nejcastejsi-zpusoby-jeho-vyuziti-v-ceske-republice-116817.html

Zdroj: www.epravo.cz