Spolupráce s profesionálními sportovci

15/01/2024

Sportovní kariéra může být opravdu krátká, a mnoho sportovců se může setkat s výzvami při přechodu na život po ukončení aktivního sportování. Poskytování podpory a zajištění dostatečných finančních aktiv pro sportovce mimo jejich kariéru může být klíčovým faktorem v jejich životě.

Uvědomujete si důležitost správy finančních prostředků a investování pro sportovce během a po ukončení jejich kariéry. Správná finanční strategie může hrát klíčovou roli při zajišťování stabilního a bezstarostného života v budoucnosti. Zde jsou některé oblasti, které byste jako sportovci měli zvážit:  

  1. Diverzifikované investice: Rozložte investice mezi různé třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a další. Diverzifikace může pomoci minimalizovat rizika spojená s volatilitou na trhu.

  2. Profesionální finanční poradenství: Zapojení profesionálního partnera ze sportovního prostředí může být klíčové pro správu finančního portfolia. Specializovaní poradci, kteří chápou život sportovců jako fotbalistů, či hokejistů mohou pomoci vytvořit strategii odpovídající specifickým potřebám a cílům sportovce.

  3. Realitní investice: Investice do nemovitostí může být jedním z prostředků k budování pasivního příjmu. Pronájmy a kapitálový růst nemovitostí mohou přinést stabilní příjem a zhodnocení kapitálu.

  4. Podnikání: Někteří sportovci najdou své místo v podnikání. Investování do vlastních projektů nebo start-upů může být způsobem, jak vytvořit nové zdroje příjmů. Snažíme se předejít nezdarům a dosadíme do společností potřebný zkušený tým. 

  5. Vzdělání a odborný rozvoj: Investice do vzdělání a odborného rozvoje mohou přispět k tomu, aby se sportovec stal více konkurenceschopným na trhu práce po ukončení kariéry.

  6. Pojištění: Zajištění finanční stability prostřednictvím správného pojištění je klíčové. To může zahrnovat životní pojištění, pojištění proti trvalým následkům, zdravotní pojištění a další.