Společnost FIMADA GROUP podporuje vzdělaní našich zaměstnanců

29/01/2024

Společnost FIMADA GROUP podporuje rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávacích aspirací. Poskytnutí finanční podpory zaměstnanci pro roční studium na vysoké škole, konkrétně na Barcelona Universitas ve Španělsku, ukazuje náš zájem o rozvoj jejich dovedností a znalostí našich zaměstnanců. 

Tato iniciativa může mít několik výhod:

  1. Zlepšení odborných dovedností: Zaměření na vzdělání může zlepšit odborné dovednosti zaměstnanců, což může mít přímý pozitivní dopad na jejich výkonnost v práci.

  2. Motivace zaměstnanců: Poskytování finanční podpory pro vzdělání může být silným motivátorem pro zaměstnance. Může to vést k větší angažovanosti a loajalitě vůči společnosti.

  3. Růst vnitřního talentu: Tím, že investujete do vzdělání svých zaměstnanců, můžete identifikovat a podporovat vnitřní talenty, což může vést k růstu a rozvoji jak společnosti, tak i samotných jednotlivců.

  4. Rozšiřování znalostní báze: Zvýšení vzdělání zaměstnanců může přispět ke zvýšení celkové znalostní báze společnosti, což může vést k inovacím a konkurenční výhodě.

  5. Dlouhodobá investice: Vzdělání je investicí do budoucnosti. Pomáhá vytvářet silnější, dovednostmi a znalostmi podložený tým, který je připravený čelit výzvám v rychle se měnícím pracovním prostředí.

Barça Universitas je digitální platforma Barça Innovation Hub pro přenos znalostí a umožňuje ocenit znalosti a sdílet je se světem prostřednictvím vzdělávacích programů.

Cílem Barça Universitas je podporovat profesionalizaci ve sportovním průmyslu prostřednictvím transformativního vzdělávání. Umožňuje nám vymýšlet, vytvářet a propagovat efektivní vzdělávací zážitky po celém světě.

Budování budoucnosti sportovního průmyslu! 

Zdroj text a foto: Univerzititas - Barça Innovation Hub (www.barcainnovationhub.com/universitas/)